Skip to main navigation Skip to content Skip to footer

韓式打糕

金沙咪打~~~嚟緊新年長假,除咗煲大熱韓劇仲有咩做?就係整埋個韓式傳統打糕,感受吓Oppa係點過年!
原來唔駛開火就可以好簡單咁整到打糕,想知點整?立即去片啦!

韓式打糕

食材

  • 糯米粉350克
  • 水360毫升
  • 鹽5克

烹調方法

  1. 先將材料混合成粉團。

  2. 微波爐加熱5分鐘。

  3. 用手把粉團分成多個小粉團。

  4. 選擇步驟5或步驟6。

  5. 將小粉團放入裝有花生粉的密實袋中,摇勻,即成!

  6. 將小粉團放上牛油麵包上,再鋪上芝士,放入焗爐焗至金黃色,即成!