Skip to main navigation Skip to content Skip to footer

食物抽真空水排法

炎炎夏日,一個唔小心食物就好容易變質!
試吓一個新奇保鮮方法,就係利用水壓將佳能密實袋嘅空氣擠出嚟,食物就可以保存得更新鮮啦!

你都試做吓呢個實驗啦~