Skip to main navigation Skip to content Skip to footer

想焗出軟棉棉嘅麵包?

最緊要就係麵團有足夠嘅時間發酵!而家天氣仲未回暖,點樣先可以令麵團發酵得更好?大家可試下用佳能保鮮紙包住麵團,再用暖毛巾包住助熱,咁就可以令麵團有足夠溫度發酵喇!